Samarbejde i IT-udvikling

a group of men working on computers in an office

Det moderne Danmark har i store træk bevæget sig væk fra industriel produktion. Jo, det er sandt, at vi stadig har en del fødevareindustrier. Det er også sandt, at vi har industrier indenfor møbel- og designbranchen. Måske fordi disse industrier har udviklet sig til store og verdenskendte brands. Eller også så læner de sig op af de store brands samtidigt med at deres produkter også er af høj kvalitet. Dagens Danmark har bevæget sig i en retning, hvor vidensproduktion, IT-virksomhed, turisme og handel er de dominerende. Og ja, vi har ret få meget store virksomheder.

Forskning og viden

Når vi tænker på de store virksomheder – fx i medicinalindustrien, så taler vi om forskning og vidensproduktion. Eller vi tænker på udvikling af nye og alternative for energiproduktion. Igen: Forskning og vidensproduktion. Naturligvis taler vi også om store virksomheder, der påvirker vores økonomi direkte. Men når vi taler om turisme eller møbelindustri, så taler vi oftest om mindre virksomheder, der er afhængige af ny viden (turisme) og teknologi (møbelindustrien).

Mange af de store virksomheder har deres egne forskningsafdelinger. Nogle går i samarbejde med særlige konsulenter eller forskere, der driver egen praksis. De mindre virksomheder stoler på, at deres brancheorganisationer kan hjælpe dem med ny viden. Videnssamfundet er derfor en stor del af vores økonomi. Og ja, da forskning i nogle tilfælde kan føre til nye innovationer eller katastrofer, så skal der altså være et rimeligt godt team samarbejde i forskningsvirksomhederne. Ellers kan det blive en katastrofe. Fx så har det på et tidspunkt været på tale at COVID-19 var en direkte følge af et forskningsarbejde, der gik galt. Det skal vi ikke glemme. Uanset om det er sandt eller falsk.

Teamudvikling er kritisk

Derfor bruger mange af de rigtigt store koncerner mange penge på teamudvikling (som faktisk ikke er det samme som teambuilding!) indenfor de forskellige forskningsfelter, de beskæftiger sig med. Og her taler vi altså ikke om småpenge. Vi taler om, at det er store millionbeløb – over mange år, som koncernerne bruger på teamudvikling. De skal nemlig være sikre på, at der ikke sker uheld. De skal være sikre på, at deres teams overholder alle sikkerhedsregler. De skal være sikre på, at deres teams faktisk opnår gode resultater. Det er jo den nye viden, der vil danne grundlag for nye produkter, der kan redde menneskeliv eller beskytte miljøet på en human vis. Godt team samarbejde er derfor meget vigtigt for de store koncerner.

En firmafest er fin men rækker ikke

Men det samme gælder også for de små virksomheder, og det er ikke nok at afholde for eksempel en årlig firmafest. Det kan jo være en livredder, hvis en medarbejder føler, at han – som en del af et lille team – frit kan fortælle ledelsen, at der er kommet en ny slags lim på markedet, som effektivt kan bruges til at lime træbrædder sammen, uden at snedkeren løber en risiko for at få en hjerneskade om 20 år som følge af dampene, limen afgiver. I lignende stil kan en ejer af en restaurant få stor gevinst, hvis han sørger for at udvikle et godt team samarbejde imellem kokkene og tjenerne, så virksomheden kan drives i fred og ro – uden konflikter eller panik i myldretiden.

Scroll to Top