Smart City i tal

Her har vi samlet en lang række relevante tal om Smart City-udviklingen og vækstpotentialerne. Dyk ned i tallene og find alle rapporter, som vi har trukket på.

Vækst- og jobpotentialer for Smart City i Danmark 

35.200 flere smart job

Smart City kan skabe op til 35.200 flere smarte job i Danmark frem mod 2025. Dermed kan den samlede beskæftigelse inden for Smart City i Danmark nå op på 52.800 i 2025.

Find rapport

17.600 årsværk

Der er i dag 17.600 fuldtidsansatte, der arbejder med Smart City i danske virksomheder.

Find rapport

2.300 Smart City-virksomheder i Danmark

Smart City har nået kritisk masse med mere end 2.300 private virksomheder, som arbejder med Smart City i Danmark i dag.

Find rapport

32 milliarder kroner

Samlet set skønnes omsætningen af Smart City-løsninger i Danmark at ligge på 32 milliarder kroner.

Find rapport

92%

Andelen af kommuner i Danmark, der tilkendegiver, at de vil arbejde med Smart City i nær fremtid.

 

Find rapport

Smart City-markedet globalt

12-17% årlig vækst

Rapporter fra førende analyseinstitutter peger på en årlig global vækstrate på 12-17%.

Find rapport (17%)

Find rapport (12%)

16% årlig vækst

Værdien af markedet for Smart City-platforme forventes at stige fra 668 milliarder kroner til 1.469 milliarder kroner fra 2018 til 2023.

Find rapport

Global urbanisering og udvikling

4 gange Manhattan om måneden

Andelen af jordens befolkning, der bor i byer, ventes at vokse fra 3,7 milliarder til 5,6 milliarder fra 2011 til 2035. Det svarer til at befolkningen på Manhattan gange fire, flytter til byer hver måned.

Find rapport

70%

Procentdelen af den samlede CO2-udledning, der stammer fra byer.

Find rapport

70%

Andelen af FN’s Verdensmål, der kan imødekommes med Smart City-løsninger.

Find rapport

500%

Forventede mængde af anvendt data i 2025 i forhold til niveauet i 2018.

Find rapport

50%

Andelen af globale arbejdsaktiviteter, der potentielt er automatiseret i 2055.

Find rapport

Digitalisering i Danmark

87 mia. kr.

Gevinsten som borgere, virksomheder og samfundet samlet kan se frem til i 2025 ved i højere grad at udnytte digitale teknologier, som allerede findes.

Find rapport

23 mia. kr.

Gevinst ved reduktion af omkostninger for transport og nye mobilitetsløsninger i 2025 ved brug af eksisterende digitaliseringsmuligheder.

Find rapport

1. plads

Danske virksomheder har siden 2015 været de mest digitaliserede i EU for basal IT-anvendelse.

Find rapport

33%

Andelen af danske virksomheder, der anvender internetforbundne sensorer til indsamling af data.

Find rapport