Smart City: fra ”pilotsyge” til partnerskaber for skalering

Antallet af Smart City-løsninger og -forsøg i Danmark er i hastig vækst. Der er nemlig store potentialer i at bruge digitale løsninger til at skabe mere effektive, bæredygtige og borgervenlige byer. Næste skridt er at skalere løsningerne – og det skal ske i partnerskaber. Det var budskabet på årets Smart City-konference, som løb af stablen i december.

Smart City er ikke bare en del af fremtidens byer, men i høj grad også nutidens. I Danmark arbejder mere end 2.300 virksomheder og langt over halvdelen af alle kommuner med Smart City-aktiviteter. Gennem flere år er Smart City blevet udråbt til ét af de vigtigste greb til at løse de udfordringer, den stigende urbanisering og klimaforandringerne fører med sig.

”Selvom der er mange, der arbejder med gode Smart City-projekter, bliver projekterne ofte beskyldt for at lide af ’pilotsyge’, fordi mange forsøg ikke kommer videre end pilotstadiet, så de store potentialer i digitale løsninger aldrig bliver fuldt indfriet,” forklarer Jacob Lundgaard, som er netværksleder for innovationsnetværket Smart City Cluster Denmark.

’Derfor skal vi hjælpe virksomhederne med at modne de løsninger, som giver størst værdi hos de kommunale kunder, og vi skal understøtte virksomheder, videninstitutioner og den offentlige efterspørgsel til i partnerskaber at blive bedre til at definere, hvilke teknologier og strategier, der bedst og hurtigst kan skaleres og kommercialiseres,

– Jacob Lundgaard, netværksleder for Smart City Cluster Denmark.

 

Skalering, partnerskaber, skalering, partnerskaber!

Udbredelsen af Smart City-teknologi var derfor temaet for konferencen Smart City 2019, som blev holdt midt i december hos Gate 21 i Albertslund. Her diskuterede og inspirerede mere end 200 fagpersoner fra virksomheder, vidensinstitutioner, kommuner, regioner og styrelser hinanden.

Konferencens andet hovedbudskab var, at skaleringen skal ske i partnerskaber. Digitalisering af byer er et komplekst felt, hvor det er afgørende, at den enkelte virksomhed forstår den sammenhæng af systemer, de skal levere deres produkt til. Det kræver tæt samarbejde med kunderne, videnspersoner og øvrige aktører på tværs af sektorer at kunne levere teknologier, der kan spille intelligent ind i en større sammenhæng.

’I samfundet er vi gået fra en matador-mentalitet, hvor det handlede om at blive stor på bekostning af andre til en gamer-mentalitet, hvor man hjælper hinanden videre til næste level. Her gælder det, at jo flere mennesker, vi er, der bidrager, jo længere kan vi komme,

– fremtidsforsker Lise-Lotte Lyngsø om partnerskabstanken.

 

Hun skød dagens program i gang, som bød på oplæg om en lang række områder, der spiller en rolle i de smarte byer: cybersikkerhed, IoT, mobilitet, data, cirkulær omstilling, 5G og kunstig intelligens. Mere end 45 oplægsholdere bød konferencens deltagere med i diskussionerne i breakout sessions i løbet af dagen.

Hør oplægsholder Jacob Bangsgaard fra Ertico fortælle hans vigtigste budskab.

 

Data som driver for grøn omstilling

For de offentlige aktører handler Smart City i høj grad om, at byer og kommuner kan bruge data til eksempelvis at give kommuner værdifuld indsigt i og viden om blandt andet forbrug, trafik, affaldshåndtering og arealanvendelse.

I et samarbejde mellem virksomheden Technolution, Vallensbæk Kommune og Gate 21 har pilottest af intelligent GPS-styring vist, at bilister, der kører gennem et bestemt lyskryds i Vallensbæk kan skære en femtedel af deres transporttid. Hvis løsningen udbredes til hele landet kan der være store CO2- og tidsmæssige besparelser i sigte og dermed også store økonomiske besparelser.

Læs artikel fra Sydkysten: ”Sådan finder GPS-data vej til det smarte lyskryds”

Andre kommuner har ved brug af Smart City-teknologi fået kortlagt, hvor meget deres bygninger reelt set bliver benyttet. I Gentofte og Fredensborg Kommune har undersøgelser af tre af kommunernes idrætshaller vist, at de kun bliver brugt 45 procent af den tid, der er til rådighed. Undersøgelsen er én af 12 pilotforsøg med smart brug af data som er udført i partnerskaber mellem kommuner og virksomheder. Næste skridt er at skalere de bedste teknologier.

Et lignende eksempel kom konsulent fra KL Kristoffer Slottved med i en paneldebat om data som driver for grøn omstilling.

”Kerteminde Kommune har sparet både en masse penge og kloden for en masse ressourcer ved at bruge en gammel skole som administrationsbygning i stedet for at bygge et nyt rådhus,” sagde Kristoffer Slottved og uddybede:

”Den billigste kvadratmeter er den, man ikke har – og det er også den mest bæredygtige. Det er meget klimavenligt at lade være med at bygge en ny sportshal.”

 

Offentlige data skal hænge sammen

Udover KL fortalte blandt andre Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og SEAS-NVE om deres arbejde med at registrere og indsamle data.

Fordi klimaområdet går på tværs af flere af regeringens ressortområder, ejes data i dag af mange forskellige styrelser. Flere af paneldeltagerne var enige om, at der ligger en stor opgave i at få styr på dataene, så de kan komme til gavn i den grønne omstilling. Det kræver blandt andet, at datasættene hænger sammen og understøtter flere formål samtidig. Også her er partnerskaber derfor afgørende for at forløse mulighederne i de digitale løsninger.

90 procent af al data der findes i verden i dag, er skabt inden for de sidste to år, så der er meget data at få styr på.

”Det offentlige har et stort bjerg fyldt med data. Men det er ikke nok bare at åbne op for adgangen til minen – man skal også have kort at navigere efter,” som Poul Leth Lorentsen, der er project manager i SEAS-NVE, beskrev det.

På konferencen blev håndbogen “Håndbog i Smart City sikkerhed – et dialogværktøj til kommuner og virksomheder” lanceret. Hør, hvad IT- og digitaliseringschef i Vallensbæk Kommune og formand for Smart City Cybersecurity Lab Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøes vigtigste budskab var i den forbindelse.

 

Digitalisering er en del af problemet og løsningen

Data og digitale løsninger kan løfte den grønne omstilling, er der bred enighed om blandt fagfolk. Den globale digitalisering har revolutioneret mange områder, men skaber også et højt forbrug af blandt andet elektronik og deraf følger et stort ressourceforbrug og affaldsmængder.

Sidst på dagen gav Tim Frank Andersen, der er CTO i designbureauet Charlie Tango en sidste opsang og gennemgik slagsiden ved de nye digitale muligheder.

Han beskrev blandt andet, at der på verdensplan bliver skiftet 1,5 milliarder mobiltelefoner ud om året og at udbredelsen af internethandel betyder, at der bliver sendt 2.600 pakker i sekundet. Heraf er mange pakket så uhensigtsmæssigt, at der årligt fragtes luft svarende til 61 millioner containere rundt i verden.

’De digitale løsninger er både en del af problemet og en nødvendig del af løsningen,

– Tim Frank Andersen, CTO i Charlie Tango.

“Vi har travlt, hvis vi skal nå FN’s verdensmål. Men der er store forretningsmuligheder i at finde de rette løsninger og bæredygtighed bør derfor tænkes ind i alle produkter og alle virksomheder. Fremtidens vinderprodukter er overlegne i forhold til alternativerne og understøtter ovenikøbet verdensmålene,” afsluttede han.

Dagen blev rundet af med et besøg i DOLL, som er Europas førende Living Lab for intelligent belysning og Smart City-teknologi. På turen fik deltagerne set et udpluk af den nyeste teknologi inden for gadebelysning og oplevede fremtidens mobilitet i form af selvkørende busser tæt på.

Se det fulde program for Smart City 2019 – Partnerskaber for skalering.

Læs mere om DOLL Living Lab og de selvkørende busser i projektet LINC.

 

Bliv medlem – det er gratis

Som medlem får du blandt andet

  • En platform til at møde virksomheder, byer og forskere
  • Adgang til den nyeste viden om teknologier og markeder
  • Overblik over Smart City-initiativer og aktører