Smart City central del af fremtidig byggeriklynge

Smart City Cluster Denmark er et innovationsnetværk som siden starten af 2019 har samlet virksomheder, offentlige myndigheder, videninstitutioner og andre aktører om netværksaktiviteter og vidensdeling. Bevillingen fra Uddannelses- og forskningsministeriet udløber den 30. december i år, hvor netværket dermed ophører i sin nuværende form.

Det er dog stadig vigtigt for os fortsat at bidrage til en sammenhængende Smart City indsats i Danmark. Derfor har Smart City Cluster Denmark været med til at formulere en ansøgning om at etablere en ny klynge for byggeri og anlæg i Danmark med start 1. januar 2021. Her bliver Smart City et vigtigt indsatsområde, og vi forventer derfor, at Smart City Cluster Denmark’s arbejde kommer til at fortsætte som en del af den nye klynge.

”Vi er glade for at have fundet en model, som fortsat kan sikre en sammenhængende Smart City indsats og samtidig gør det muligt at komme endnu tættere på virksomhederne med en god forankring i hele landet.”, lyder det fra Neel Strøbæk, formand for Smart City Cluster Denmarks styregruppe, som fortsætter: ” Vi ved at der er et stort vækstpotentiale i at skabe smarte og bæredygtige byer, men for at løfte det fulde potentiale er det nødvendigt at tænke på tværs af siloer og aktører, og facilitere et stærkt samarbejde.. Det arbejde glæder vi os til at fortsætte med at realisere i den nye klynge”.

Og der er masser at tage fat på. Grøn omstilling og bæredygtighed, digitalisering og automatisering, en ressourceeffektiv og brugervenlig drift er nogle af de udfordringer, som Dansk Byggeri peger på, at bygge- og anlægsbranchen skal levere løsninger inden for. Hertil kommer udvikling af smarte byer og intelligente bygninger, der kan spille sammen med energi- og forsyningssystemet og som rummer et stort vækstpotentiale for danske virksomheder.

 

Bredt partnerskab sikrer stærke regionale forankringer

Det er de to innovationsnetværk InnoBYG og Smart City Cluster Denmark der sammen med tre regionale partnerorganisationer (Gate 21 i øst, BygFyn i syd og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark i midt og nord sikrer den regionale forankring ved at lægge aktiviteter og mandskab ind i den nye klynge.

Partnerskabet har ansøgt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet om støtte til at etablere og drive den nye klyngeorganisation. Det sker med baggrund i Strategi for Erhvervsfremme 2020-2023, der udpeger Byggeri og Anlæg som én af ti danske styrkepositioner.

Jacob Lundgaard, netværksleder i Smart City Cluster Denmark, glæder sig også over at man med den nye forankring i byggeriet får mulighed for at fortsætte arbejdet med en samlet dansk indsats inden for Smart City området, men understreger også behovet for at samle andre relevante aktører i arbejdet:

”Vi ser frem til at bidrage til den nye klynge, men Smart City er også bredere end byggeri og anlæg, og derfor har vi indgået aftaler med tre andre klynger indenfor henholdsvis miljøteknologi, energiteknologi og digitale teknologier om at Smart City indsatsen skal koordineres på tværs af de i alt fire klynger som har berøring med Smart City dagsordenen. Hvordan det mere konkret skal udmøntes vil blive afklaret i de kommende måneder”, fortæller Jacob Lundgaard, netværksleder i Smart City Cluster Denmark.

Der er nedsat en interim-styregruppe som er i færd med at forberede dannelsen af den kommende byggeriklynge, og man forventer svar på ansøgningen om statslig støtte til oktober, så klyngen i givet fald kan gå i luften fra 1. januar 2021.

 

Bliv medlem – det er gratis

Som medlem får du blandt andet

  • En platform til at møde virksomheder, byer og forskere
  • Adgang til den nyeste viden om teknologier og markeder
  • Overblik over Smart City-initiativer og aktører