Om Smart City
Cluster Denmark

Smart City Cluster Denmark er et dansk initiativ, der skaber en samlet ramme for de mange virksomheder, forskningsmiljøer, byer og projekter i Danmark, der arbejder med digitalisering af byer og lokalsamfund, også kaldet Smart City.

Vi vil skabe en ramme om Smart City-aktiviteter i hele Danmark – en platform hvor virksomheder får adgang til viden, marked og internationalt udsyn.

I 2050 vil to ud af tre bo i byer. Det lægger et enormt pres på byer og samfund verden over. Digitale teknologier, der kan hjælpe til at håndtere denne kæmpe forandring, vil have et stort marked på globalt plan. I Danmark formår vi at skabe byer og lokalsamfund, som både er bæredygtige og gode at bo i. Men skal Danmark være med i front på den accelererende globale Smart City-dagsorden, skal vi kunne koble danske styrkepositioner inden for digitalisering, byudvikling, design og bæredygtighed.

I innovationsnetværket vil vi bringe industri, byer og vidensinstitutioner sammen i tæt samarbejde om at tage skridtet fra test og udvikling til skalering og implementering af digitale byløsninger. Danske SMV’er som forstår og kan placere sig hensigtsmæssigt i denne udvikling, står stærkt til at kunne byde ind på det globale Smart City-marked.

Styregruppen

Se hele styregruppen

Neel Strøbæk

Formand

Mobil: 5161 8641
nes@ramboll.com

Smart City Cluster Denmark er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og drives af Aalborg UniversitetAarhus UniversitetDanmarks Tekniske UniversitetFORCE TechnologyDansk Center for Lys og Gate 21. Sekretariat for innovationsnetværket drives af Gate 21.

Netværket er under opstart. Den første række af aktiviteter afholdes fra foråret 2019, og det første halvår af 2019 etableres aftaler med vigtige samarbejdspartnere indenfor Smart City-feltet i Danmark.

Partnere

Smart City Cluster Denmark er støttet af