Nytårshilsen: Tak for et godt 2019!

Det første år med innovationsnetværket Smart City Cluster Denmark er gået og vi vil derfor benytte lejligheden til at takke alle samarbejdspartnere og de knap 200 virksomheder, kommuner og andre aktører, der har meldt sig ind i innovationsnetværket i 2019.

Interessen for Smart City Cluster Denmark er stor. Der kommer nye medlemmer til næsten dagligt, og flere end 3.000 deltagere var med til de 26 nationale og internationale arrangementer, netværket afholdt i det forgangne år.

Udover de mange arrangementer har vi kortlagt job- og vækstpotentialet for Smart City i Danmark for at tydeliggøre hvor mange virksomheder, der arbejder med Smart City nationalt, hvad deres omsætning er og hvor stort det fremtidige vækstpotentiale er.

Analysen viste, at arbejdet med Smart City i Danmark beskæftiger 17.600 fuldtidsårsværk i 2.300 virksomheder, som omsætter for 32 milliarder kroner årligt. Den globale vækst er på hele 12-17 procent årligt, hvilket kan give 35.200 smarte jobs i Danmark i 2025. Med andre ord er der et særdeles stort potentiale for Smart City-feltet, og det giver blod på tanden for at udvikle innovationsnetværket. Analysen blev udført af Damvad Analytics.

I december afholdt Smart City Cluster Denmark, Smart City Cybersecurity Lab, Erhvervsstyrelsen og Gate 21 en vellykket konference for mere end 200 aktører inden for Smart City-området.

2020 skal binde Smart City sammen på tværs

I 2020 vil Smart City Cluster Denmark uddybe en lang række medlemsrettede aktiviteter, herunder blandt andet events, udlandsrejser og samarbejdsprojekter, som løbende vil blive annonceret på hjemmesiden, i nyhedsbrevet og på LinkedIn.

Aktiviteterne i 2020 vil både omfatte tværgående events, som binder Smart City sammen på tværs af sektorer og mere branchespecifikke aktiviteter, som afholdes i samarbejde med andre innovationsnetværk og aktører inden for de forskellige brancher.

Som noget nyt i 2020 vil vi særligt arbejde for at sikre en bedre koordinering af virksomhedsrettede Smart City-aktiviteter på tværs af Danmark i samarbejde med de mange andre aktører, der laver mere lokale Smart City-aktiviteter.

Netværket vil derfor etablere tre nationale koordineringsgrupper, som har hvert deres fokusområde. Én skal arbejde med hvordan virksomheder bedst spiller ind i tværgående infrastrukturer i digitale byer, én skal koordinere virksomhedernes arbejde med demonstration, tests og Living Labs for Smart City i Danmark og én skal understøtte skalering af Smart City-løsninger og koordinering mellem virksomheder og kommuner. Medlemmerne i arbejdsgrupperne vil komme fra hele Smart City-feltet i Danmark.

Ny netværksleder for Smart City Cluster Denmark

Sekretariatschef Jacob Lundgaard har overtaget posten som netværksleder fra lektor ved Aalborg Universitet Michael Mullins, som har ledet Smart City Cluster Denmark siden starten. Smart City Cluster Denmark vil gerne sige tak til Michael Mullins for godt samarbejde. I sin egenskab af lektor på Aalborg Universitet har Michael Mullins været en vigtig trækkraft og forbindelse til forskningsmiljøet.

Sammen med styregruppeformand Neel Strøbæk vil Jacob Lundgaard fremover udgøre den daglige ledelse i Smart City Cluster Denmark. Med Jacob Lundgaard får Smart City Cluster Denmark en netværksleder, som har sin daglige gang i klyngeorganisationen Gate 21 og som dermed kan sikre stærkere forankring hos partnerne og kobling til de private virksomheder, der arbejder med Smart City og den del af virksomhedernes kundegruppe, som består af kommuner.

Vi ser frem til et nyt spændende år sammen med medlemmer og samarbejdspartnere!

På konferencen Smart City 2019 – Partnerskaber for skalering mødtes mere end 200 aktører og diskuterede de næste skridt inden for Smart City-udviklingen. Foto: Henrik Delfer.

Bliv medlem – det er gratis

Som medlem får du blandt andet

  • En platform til at møde virksomheder, byer og forskere
  • Adgang til den nyeste viden om teknologier og markeder
  • Overblik over Smart City-initiativer og aktører