Nye smarte eventyr venter forude

Smart City Cluster Denmark, som vi kender det i dag, lukker og slukker til nytår. Den samlende, nationale Smart City-indsats fortsætter i styrket form med base i Danmarks nye klynge for Byggeri og Anlæg. Hvis I ikke vil gå glip af alle de Smart City-aktiviteter, vi tilbyder i den nye klynge, skal I melde jer ind i klyngen allerede i dag.

Smart City Cluster Denmark er kommet langt med at skabe en platform, der samler alle, der arbejder med Smart City i Danmark. Og vi vil gerne sig tak til alle jer, der har været på vores rejse – uden jer havde der aldrig været et netværk.

 

”Det er en fantastisk rejse, vi har været på. Vi har fået 225 medlemmer med om bord, og sammen har vi skabt en lang række aktiviteter for rigtig mange mennesker. Set fra mit perspektiv, er vi er nået dertil, hvor vi har fået skabt en fælles forståelse for, hvor Smart City-løsninger skal være med til at løse nogle af de udfordringer, som vi står overfor, og det er i sig selv et stort og vigtigt skridt” siger Neel Strøbæk, formand for Smart City Cluster Denmark og Senior Group Director i Rambøll.

 

Smart City Cluster Denmark har eksisteret i små to år. Og behovet for viden om relevante Smart City-aktiviteter har været stort. Sammen med alle vores medlemmer har vi afholdt godt 60 events for flere end 4000 deltagere.

Vi har været i Norge til Nordic Edge, i Barcelona til Smart City Expo, og ikke mindst har vi afholdt en lang række arrangementer rundt om i hele Danmark med fokus på alt fra selvkørende busser, digitalisering af fjernvarme, intelligent belysning, standardisering og skalering af digitale løsninger. Og siden marts 2020 har vi afholdt en lang række webinarer, som I stadig kan finde her.

 

En fælles ramme

Formålet med Smart City Cluster Denmark har været at understøtte danske virksomheder i innovation og at skabe forretning indenfor Smart City. Vi har været med at skabe en samlet ramme for de mange virksomheder, forskningsmiljøer, kommuner og projekter i Danmark, der arbejder med digitalisering af byer og lokalsamfund. Et økosystem, hvor virksomheder har fået adgang til viden, marked og internationalt udsyn.

”Vi har taget nogle gode, rammesættende skridt i Smart City Cluster Denmark. Det, at vi overhovedet har et fælles sprog og en fælles ramme for Smart City, er vigtigt. Netværket er lykkedes med at komme bredt ud – det betyder, at folk er begyndt at kende hinanden og have en idé om, hvem man skal tage fat på, hvis man interesserer sig mere for Smart City. Det er et solidt fundament at bygge videre på,” siger Martin Brynskov, lektor ved Aarhus Universitet og formand for Open & Agile Smart Cities.

 

Fremtiden går på tværs

Den nye klynge vil selvfølgelig være et samlingssted for innovation i byggeriet, men det er også her, vi vil forankre den tværgående Smart City-indsats for alle de virksomheder, forskere, kommuner og organisationer, der arbejder med Smart City. Fokus for Smart City i den nye klynge vil være bredere end byggeri, for Smart City går på tværs af sektorer, og forudsætter både et tæt offentlig-privat samarbejde og et tæt samarbejde med andre brancher og klynger.

Klyngen for byggeri og anlæg har allerede etableret et stærkt samarbejde med tre andre landsdækkende klynger, som også arbejder inden for Smart City-feltet. Sammen skal vi arbejde hen imod at få skabt et stærkere økosystem og et netværk, som går på tværs af de traditionelle sektorer.

Klyngen for Byggeri og Anlæg slår dørene op den 1. januar 2021. Vi vil stærkt opfordre dig til at melde din organisation ind i klyngen i dag, så vi også i de kommende år kan arbejde sammen om at booste den danske Smart City-indsats for at skabe vækst og udvikling i danske virksomheder og fremme skabelsen af bæredygtige og velfungerende byer og lokalsamfund ved hjælpe af Smart City-teknologier.

Så derfor: gå ind på klyngenforbyggerioganlaeg.dk og meld jer gratis ind – der kan I også læse mere om den nye klynge, som åbner den 1. januar 2021.

klyngenforbyggerioganlaeg.dk kan I også tilmelde jer den nye klynges nyhedsbrev og følge med i, hvordan vi vil arbejde med Smart City i den nye ramme.