Ny erhvervsklynge for byggeri og anlæg med fokus på Smart City og ny teknologi

Den nye erhvervsklynge for byggeri- og anlæg er nu officielt godkendt. Klyngen får hovedsæde i Albertslund med regionale kontorer i Odense og Aalborg og filialkontorer i Næstved og Midtjylland.

Fra årsskiftet får Danmark 14 nye erhvervsklynger. En af dem bliver en klynge for byggeri og anlæg, som vil have stærkt fokus på innovationsbehovet i byggeriet og mulighederne i digitalisering.

Smart City er en vigtig dagsorden inden for byggeri og anlægsbranchen, og Smart City går også på tværs af en række brancher, eksempelvis energiteknologi og miljøteknologi. Den nye erhvervsklynge for byggeri og anlæg påtager sig derfor en koordinerende rolle og vil sikre et tæt samarbejde om Smart City-området med de andre klynger på området, samt med kommuner, andre offentlige aktører og de mange andre interessenter inden for Smart City feltet.

Smart City Cluster Denmark fusioneres ind i den nye klynge sammen med innovationsnetværket InnoBYG og den regionale klynge BYG FYN i Odense. ligesom dele af Gate 21 i Østdanmark og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark bliver en del af den nye erhvervsklynge. BLOXHUB i København bliver en tæt strategisk samarbejdspartner. Derudover vil klyngen også være repræsenteret på Lolland i form af samarbejde med Gate 21’s lokalkontor i Horslunde, hvor der vil være oplagte samarbejdsflader ind i det igangværende Femern-projekt.

I Smart City Cluster Denmark glæder man sig over at være blevet en del af den nye klynge og ser frem til at kunne være med til at bidrage til øget fokus på teknologi og bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen samt Smart City:

’Jeg ser frem til den nye erhvervsklynge, som helt klart bliver et stærkt omdrejningspunkt for implementering af Smart City-løsninger i hele byggeriets værdikæde. Byggeriet skal nedbringe sit carbon footprint, og hele værdikæden har sammen brug for at tænke i nye digitale løsninger, – både i design, i anlæg og brug og genbrug.”, lyder det fra Neel Støbæk, formand for styregruppen I Smart City Cluster Denmark som fortsætter:

Vi har brug for smarte løsninger i alle sektorer, men Smart City Clusters Denmarks placering i den nye bygge- og anlægsklynge er, hvor vores medlemmer direkte kan bibringe vigtig viden og ikke mindst erfaring til gavn for både klimadagsordenen og for forbedring af miljøet og menneskers sundhed.

De næste skridt

De kommende måneder frem til årsskiftet kommer til at gå med at få etableret organisationen omkring den nye klynge, hvilket blandt andet indebærer valg af en bestyrelse og ansættelse af en direktør. Derudover bliver en vigtig opgave også at sikre, at klyngen bliver et centralt samlingspunkt for den fremtidige Smart City-indsats i Danmark:

”Vi er allerede ved at forberede et samarbejde med de andre klynger, som har berøring med Smart City dagsordenen. Det har været en hel central opgave i Smart City Cluster Denmark at sikre et fælles samlingspunkt – og det er naturligvis ambitionen at videreføre det arbejde i den nye byggeriklynge også”, lyder det fra Jacob Lundgaard, sekretariatschef i Smart City Cluster Denmark.

Læs mere om de 14 nye klynger på Uddannelses og Forskningsministeriets hjemmeside.

 

 

Om den nye klynge for byggeri- og anlæg:

Den nye erhvervsklynge er en non-profit forening ledet af en bestyrelse, som primært vil bestå af repræsentanter fra erhvervslivet.

De to nationale innovationsnetværk InnoBYG og Smart City Cluster Denmark, samt den regionale klynge BYG FYN i Odense fusioneres ind i den nye organisation, ligesom dele af Gate 21 i Østdanmark og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark bliver del af den nye erhvervsklynge. BLOXHUB i København bliver en tæt strategisk samarbejdspartner.

Bag klyngen står også videninstitutionerne Alexandra Instituttet, Arkitektskolen Aarhus, Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, FORCE Technology, Kunstakademiets Arkitektskole, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Teknologisk Institut, University College Lillebælt, VIA University College, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet

Følgende branche- og erhvervsorganisationer står bag klyngen: BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, DI Byg, DI Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), SMV Danmark/Dansk Håndværk, TEKNIQ Arbejdsgiverne