Et nyt system til fjernovervågning af anlæg

Hvordan kan en virksomhed som SafeLight fjernovervåge deres anlæg, så de er i stand til at opdage kritiske fejl, være forberedt inden servicebesøg, lave programændringer, opdatere anlæg samt rette fejl hjemmefra, hvis dette er forsvarligt? Netop det har et projekt i Smart City Cluster Denmark været med til at finde en løsning på.

Virksomheden SafeLight A/S sælger, installerer og servicerer sikkerhedsprodukter og har et omfattende program af produkter og løsninger inden for sikkerhedsbelysning, talevarsling og brand- og komfortventilation. SafeLight har leveret sikkerhedsprodukter til væsentlige danske byggerier, som eksempelvis Rigshospitalets Nordfløj, Royal Arena og Billund Lufthavn og har en installeret base op cirka 10.000 anlæg. Virksomheden har gennem længere tid ønsket at kunne fjernovervåge deres anlæg, da det vil kunne gøre deres service bedre og bringe dem i front på markedet.

 

Brugervenlighed i fokus

Smart City Cluster Denmark har i det sidste halvår af 2020 gennemført et projekt med SafeLight og NordicM2M i samarbejde med FORCE Technology og Aarhus Universitet (DITCOM).

Aarhus Universitet (DITCOM) gennemførte en bruger- og behovsafdækning baseret på adskillige interviews af SafeLights ledelse og kunder. SafeLight kan se mange fordele i fremtidig fjernovervågning, hvor de forventer at kunne spare både tid, penge og muligvis liv, da sikkerheden vil blive forøget. Kunderne var også åbne overfor fjernovervågningen, da de ser samme muligheder, men er tøvende overfor udsigten for muligvis at få konstante notifikationer. Dermed er det vigtigt, at programmet er så brugervenligt som muligt, så folk ikke overvældes. Kunderne var også imødekommende overfor udsigten til at kunne tilgå adskillelige tjenester på én platform, hvor virksomheder vil skulle samarbejde omkring datadeling.

 

Ét system – flere anlæg

Derfor har FORCE Technology har sammen med NordicM2M udviklet et proof-of-concept system, som kan overvåge SafeLights anlæg. Systemet, der er baseret på sensorer og efterfølgende opsamling og analysering af data, kan bygges på andre bygningsinstallationer. Dataopsætningen er opbygget efter minimal interoperability, så dataene kan tilgås, fortolkes og skabe værdi under sikre forhold. Til løsningen er valgt at anvende Microsoft Azure platformen. Dashbordet er et landkort, hvor installationerne er vist med flag, der har farve efter deres status. Ved at klikke på et flag kan man få yderligere information om anlæggets status.

Resultatet er, at SafeLight nu har et system til fjernovervågning, som et af deres anlæg er koblet op på. De vil nu sammen med NordicM2M arbejde på at integrere flere anlæg i systemet, og dermed udvikle nye services til deres kunder.