Data, test og skalering – intelligent omstilling af det danske energisystem

Markedet skal så vidt muligt drive den grønne omstilling. Men hvordan sikrer vi en fleksibel markedsmodel, der understøtter de nye bæredygtige energiløsninger, som er nødvendige at implementere, for at nå målet om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030?

Til dette webinar vil du blive præsenteret for konkrete hands-on erfaringer fra tre forskellige test-sites, hvor der dagligt arbejdes på at finde den bedste løsning på, hvordan vi sikrer et mere markedsbaseret, fleksibelt og sammentænkt system, der omkostningseffektivt kan integrere vedvarende energi.

 

Tid og dato:

2. juni 2020 13.30 – 15.00

 

PROGRAM:

 

Program:

13.30 Velkomst og intro v/ Smart City Cluster Denmark

13.45 Integration af fleksibilitetsskabende elementer i energisystemet – erfaringer fra Frederiksberg og Bornholm v/ Thomas Meier Sørensen, Business Development Manager, PowerLabDK. 

Frederiksberg Forsyning har i over 3 år været et af de eneste steder i verden, hvor privatejede elbiler bruges i normal daglig drift om dagen og bidrager til at stabilisere elnettet (V2G på kommercielle vilkår) om natten. DTU (PowerLabDK) har lavet det i laboratorier i flere år, men hvorfor er det så svært at gøre det med de nuværende markedsvilkår? Hvad er barrierene og hvordan kan markedet bedre understøtte den fleksibilitet teknologien tilbyder.

 

14.00 Energieffektivisering og innovation i systemperspektiv – resultater fra et urbant living lab v/ Christoffer Greisen, Projektleder, EnergyLab Nordhavn.

EnergyLab Nordhavn projektet har over de sidste 4 år udviklet løsninger til det omkostningseffektive integrerede energisystem. Christoffer vil blandt andet præsentere hvordan dataopsamling fra lejlighederne har gjort det muligt for HOFOR og andre fjernvarmeselskaber at udjævne forbruget og dermed reducere brugen af spidslastkedler og han vil dele erfaringer fra projektet omkring håndtering af energidata i krydsfeltet mellem forsyningsvirksomheder, universitetetsinstitution og virksomheder.

 

14.15 Sektorkobling og værdien af data på tværs – erfaringer fra en række forsknings- og udviklingsprojekter på Bornholm v/ Jeppe Eimose Waagstein, Leder af udviklingsafdeling, Bornholms Energi & Forsyning.

Bornholms Energi og Forsyning (BEOF) er et multiforsyningsselskab på Bornholm, der dækker elhandel, -distribution og produktion, fjernvarmeproduktion og -distribution, samt spildevand og drikkevand. BEOF har i over 10 år været engageret i en lang række demonstrationsprojekter i samarbejde med DTU, hvor teknologier til fremtidens energisystem er blevet udviklet og demonstreret. Sideløbende bistår og har BEOF bestået Bornholms Regionskommune med at simulere det bornholmske energisystem time for time gennem et normalår. I dette inddrages øens virksomheder for at skabe en fælles strategi for at omstille Bornholm til 100% VE. Jeppe vil tale om, hvordan analyse af forsyningsdata, bl.a. fra EcoGrid-projekterne og Digital Energy Lab, kan bistå med sektorkobling til at fremme den grønne omstilling og reducere prisen på el og varme for forbrugerne.

 

14.45 Spørgsmål fra ”salen” og fælles afrunding

 

15.00 Tak for i dag

 

 

 

 

Bag webinaret står:

 

                    

 

Arrangementet er støttet af: