Internationale initiativer

Her kan du finde en række af de internationale initiativer, hvor danske byer er med. Vi præsenterer ikke en fyldestgørende liste, men et udpluk. Du finder både aktører og konkrete projekter. Har du kendskab til et initiativ eller en aktør, som vi skal have med, er du altid velkommen til at sende det til os.

SynchroniCity

Internationalt initiativ / SynchroniCity

SynchroniCity vil udvikle et fælles digitalt marked for Smart City- og Internet of Things (IoT)-løsninger. Små og store virksomheder inviteres til at udvikle løsninger, så vi kan skabe et fælles digitalt marked på tværs af landegrænser.

Læs mere

State of Green

International aktør / State of Green

State of Green agerer internationalt bindeled, hvor de opfordrer til samarbejde og vidensdeling. State of Green skaber relationer mellem danske og internationale aktører med afsæt i Danmarks erfaringer, visioner og løsninger inden for det grønne område.

Læs mere

Danish Cleantech Hub

Danish Cleantech Hub er et non-profit offentligt privat inititativ, der har til formål at fremme bæredygtige danske byløsninger. Danish Cleantech Hub består af lokale platforme, eller hubs, som samarbejder med de vigtigste interessenter i verdens storbyer og bystater. Læs mere

Access Cities

Internationalt initiativ / Access Cities

Access Cities fokuserer på at sætte danske kompetencer i spil i  udvalgte storbyer og udnytte de danske styrkepositioner indenfor grønne, teknologiske løsninger for at fremme danske virksomheders eksportmuligheder inden for bæredygtig byudvikling.

Læs mere

Select for Cities

Internationalt initiativ / Select for Cities

Select for Cities har til formål at skabe en ny og innovativ Internet of Things-platform for byer. Select for Cities giver virksomheder finansiering til at udvikle prototyper og teste dem i realistiske omgivelser.

Læs mere

SmartEnCity

Internationalt initiativ / SmartEnCity

SmartEnCity har til hensigt at udvikle strategier, der kan kopieres i andre små og mellemstore byer i hele Europa for at reducere energiforbrug og maksimere brugen af vedvarende energikilder.

Læs mere

Open & Agile Smart Cities, OASC

International aktør / OASC

OASC er et internationalt Smart City-netværk, der har til formål at skabe og forme det voksende globale marked for Smart City-data og -services. OASC arbejder med standarder for bydata, tjenester og teknologi.

Læs mere
graphic