Internationale initiativer

Her kan du finde en række af de internationale initiativer, hvor danske byer er med. Vi præsenterer ikke en fyldestgørende liste, men et udpluk. Du finder både aktører og konkrete projekter. Har du kendskab til et initiativ eller en aktør, som vi skal have med, er du altid velkommen til at sende det til os.

SmartEnCity

Internationalt initiativ / SmartEnCity

SmartEnCity har til hensigt at udvikle strategier, der kan kopieres i andre små og mellemstore byer i hele Europa for at reducere energiforbrug og maksimere brugen af vedvarende energikilder.

Læs mere

State of Green

International aktør / State of Green

State of Green agerer internationalt bindeled, hvor de opfordrer til samarbejde og vidensdeling. State of Green skaber relationer mellem danske og internationale aktører med afsæt i Danmarks erfaringer, visioner og løsninger inden for det grønne område.

Læs mere
graphic