Det danske Smart City-netværk

Det Danske Smart City Netværk har eksisteret i sin nuværende form siden 2017 og drives af Dansk Byplanlaboratorium, State of Green, Gate 21, CITY PACK og CLEAN, som danner partnerkredsen bag netværket. I netværket er der i dag cirka 140 medlemmer, som repræsenterer aktører fra det offentlige, private og vidensinstitutionerne.

Netværket arrangerer fire årlige netværksmøder, og formålet er at inspirere deltagerne og give dem mulighed for at netværke.

Læs mere om netværket nedenfor.

Det danske Smart City-netværk

Det danske Smart City-netværk

Det danske Smart City Netværk samler organisationer og institutioner fra hele landet, der udveksler viden, erfaringer og ideer om Smart City-initiativer. Formålet er at skabe et forum til at udforske potentialet for Smart City-løsninger på tværs af Danmark. Læs mere

graphic