Det danske Smart City-netværk

Det danske Smart City-netværk samler organisationer og institutioner fra hele landet, der udveksler viden, erfaringer og ideer om Smart City-initiativer. Formålet er at skabe et forum til at udforske potentialet for Smart City-løsninger på tværs af Danmark.

Netværket har eksisteret i sin nuværende form siden 2017 og drives af Dansk Byplanlaboratorium, State of Green, Gate 21, CITY PACK og CLEAN, som danner partnerkredsen bag netværket. I netværket er der i dag cirka 140 medlemmer, som repræsenterer aktører fra både det offentlige, det private og vidensinstitutioner.

Netværket arrangerer fire årlige netværksmøder, som både inspirerer og giver deltagerne mulighed for at netværke.

 

Det danske Smart City-netværk bidrager med at:
  • Inspirere og belyse potentialerne ved intelligente løsninger gennem konkrete use cases, overfor både det offentlige såvel som de private aktører, og vise hvad der er muligt, hvad der skal til for at omsætte ideer til virkelighed og samtidig sætte fokus på barriererne i forhold til for eksempel datadeling og finansieringsmodeller.
  • Understøtte udviklingen af ikke bare intelligente, men også bæredygtige, sikre og borgercentrerede løsninger i Danmark på udfordringer som urbanisering og trængsel, forsyning og infrastruktur, vækst og innovation, social sammenhængskraft og data.
  • Bidrage til dagsordenen for udviklingen af intelligente byer, der tager udgangspunkt i byernes og borgernes perspektiver og behov, så vi får stærke og levedygtige byer og fællesskaber. Netværket bidrager gerne med input til den nationale Smart City-strategi.
  • Være et værdifuldt netværk for danske offentlige og private interessenter, der ønsker at arbejde med Smart City-løsninger.
  • Forbedre koordineringen af danske Smart City-initiativer og øge overblikket over de forskellige projekter, events og initiativer, der eksisterer på tværs af byer og private interessenter.

 

Kommende netværksmøder:
  • Februar/marts 2020: Netværksmøde i i Vejle som del af ”Digital Værktøjsmesse” – arrangeres af Dansk Byplanlaboratorium
  • Maj 2020: Netværksmøde i Aarhus i forbindelse med Internet Week Denmark – arrangeres af City Pack/Aarhus Kommune
  • August/september 2020: Netværksmøde arrangeret af CLEAN (TBC)
  • November/december 2020: Netværksmøde arrangeret af Gate 21/State of Green

 

Kontakt

Hvis du ønsker at høre mere om netværket, er du meget velkommen til at kontakte:

Martha Marriner
Project Manager, State of Green
M:    +45 2249 6510
T:     +45 7210 0179
E:     mma@stateofgreen.com

 

 

Partnerne bag det danske Smart City-netværk