Analyse: 35.200 flere smarte job i Danmark

Endelig kan vi præsentere en analyse, som sætter tal på omsætningen og vækstpotentialet for Smart City-virksomheder i Danmark. Analysen viser – ikke overraskende – at der er et potentiale for mange tusinde smarte job, hvis danske virksomheder formår at fastholde deres andele af det globale marked for Smart City, som er i stor vækst.

Damvad Analytics har på vegne af Smart City Cluster Denmark udarbejdet en analyse af det danske marked for Smart City. Vi har tidligere løftet sløret for hovedkonklusionerne, men kan nu endelig dele den samlede rapport. Den viser, at der i dag er 18.000 årsværk beskæftiget med Smart City i Danmark. Får Danmark del i den globale vækst på Smart City-området på 12-17 procent om året, kan det blive til op mod 53.000 årsværk i 2025. Det er 35.200 flere fuldtidsbeskæftigede inden for Smart City på seks år.

 

En afgørende løftestang

 

’Smarte byløsninger og teknologier, der kan hjælpe til at drive den omstilling og gøre for eksempel trafikafviklingen, affaldshåndteringen og energiforsyningen smartere og mere bæredygtig, vil have et stort marked på globalt plan. De smarte teknologier vil være en afgørende løftestang for at nå FN’s verdensmål for alle byer på kloden,

– siger Neel Strøbæk, senior direktør i Rambøll Gruppen og styregruppeformand for Smart City Cluster Denmark.
 
 

Bag analysen står foruden Smart City Cluster Denmark også Dansk Erhverv, BLOXHUB, State Of Green og Gate 21, som alle er glade for muligheden for et grønt væksteventyr.

Et oplagt væksteventyr for Danmark

’Danmark har en unik position til at blive et af de lande i verden, der er længst med at skabe smarte byer og dermed også et springbræt for danske virksomheder ind i et globalt marked med meget store vækstmuligheder. Det skyldes, at Danmark er verdensberømt for at skabe gode, grønne byer for og med borgerne. Og så er vi et af de lande, der er både i den offentlige og private sektor har en meget høj digitaliseringsgrad,

– siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

 

Samtidig opfordrer partnerne den nye regering til at fokusere skarpt på potentialerne og udviklingen i brugen af Smart City-løsninger i Danmark – både som katalysator for den grønne omstilling og som et oplagt væksteventyr for Danmark.

’Vores omverden har en berettiget forventning om, at vi i Danmark er frontløbere, når vi skal skabe gode, etiske, digitale løsninger, fordi vi er gode til komplekse samarbejder og partnerskaber. Men Danmark ligger ikke i top, når det kommer til at anvende de mere avancerede teknologier, som for eksempel Big Data og kunstig intelligens. Vi mangler flere kompetencer, standarder og et fokuseret nationalt samarbejde mellem virksomheder, vidensinstitutioner og kommuner på Smart City-området,

– siger Neel Strøbæk.

Bliv medlem – det er gratis

Som medlem får du blandt andet

  • En platform til at møde virksomheder, byer og forskere
  • Adgang til den nyeste viden om teknologier og markeder
  • Overblik over Smart City-initiativer og aktører